Stichting Kunstmoment Diepenheim is een vrijwilligers-organisatie en bestaat uit: 

- Bestuur

- Kunstcommissie

- PR-commissie

- Technische commissie

- Evenementencommissie

 

De Kunstcommissie bepaalt elk jaar opnieuw - samen met de locatiehouders - welke kunstenaars deelnemen aan het evenement.

De PR-commissie zorgt in de aanloop naar het evenement voor publiciteit en aandacht en het maken van de catalogus.

De Technische commissie zorgt ervoor dat kort voor het evenement alle kunstwerken worden geplaatst, de bewegwijzering in orde wordt gemaakt en diverse hand- en spandiensten worden verricht.

De Evenementencommissie zorgt ervoor dat tijdens het evenement alle georganiseerde activiteiten volgens plan verlopen. 

 

De organisatie is te bereiken via:
info@kunstmomentdiepenheim.nl

Bestuur

- Edward Oskam (voorzitter)

- Henny Eggels (secretaris)

- Benno de Graaf (penningmeester)

- Anton ter Braak

- Diede Perrier

Kunstcommissie

- Sjoerd de Boer (voorzitter)

- Deffry van Campen

- Karin Hodes

- Martine Horstman

- Mara ter Kuile

- Frederik Lotte

- Ien Perrier

- Jan Perrier

PR-commissie

- Mar de Bruyn

- Josje Ligtenbarg

- Renée Meijerink

- Jan Naafs

- Joke Reijken

- Guido Zwart

Evenementencommissie

- Dibert Ketting

- Gerrit Koele

- Hella Markink

- Herrie Wevers

- Ingeborg Wind

Technische commissie

- Sjoerd de Boer

- Anton ter Braak

- Wim Klein

- Nico Nijkamp

- Willem Teger

Kunst - RUIL - Moment

- Sjoerd de Boer

- Rina van der Eerden

Disclaimer

Wanneer u informatie op onze website ziet, waarvan u denkt of weet dat het niet juist is, willen wij u vragen ons daarvan op de hoogte te stellen. De Stichting Kunstmoment Diepenheim heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en spant zich er voor in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle gegevens over kunstenaars, kunstwerken, activiteiten, data, aanvangstijden en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud.

Beweringen en meningen, geuit in gastenboek, artikelen en recensies op de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Stichting Kunstmoment Diepenheim.

De Stichting Kunstmoment Diepenheim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of gevolgen van veranderingen.