Privacyverklaring (AVG)

Dit is de privacyverklaring van Stichting Kunstmoment Diepenheim gevestigd te Diepenheim, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08147448. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Kunstmoment Diepenheim. Stichting Kunstmoment Diepenheim respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij dragen er zorg voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

De website van Kunstmoment Diepenheim bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Kunstmoment Diepenheim. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. Stichting Kunstmoment Diepenheim raadt u dan ook aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Kunstmoment Diepenheim, vragen we u om uw naam en e-mailadres te verstrekken. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden. U kunt het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrief aangegeven methode. Uw naam en e-mailadres worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Kunstmoment Diepenheim treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Stichting Kunstmoment Diepenheim dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Stichting Kunstmoment Diepenheim bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u contact opnemen met Stichting Kunstmoment Diepenheim. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Deelnemers en bezoekers van Kunstmoment Diepenheim gaan akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor onze website, nieuwsbrief, sociale media en dergelijke. U wordt erop gewezen dat er tijdens het evenement foto’s of video’s gemaakt kunnen worden. Indien u bezwaar heeft, kunt u dat melden bij de organisatie. Met dat bezwaar houden wij dan rekening. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de plaatsing van foto’s of ander materiaal dat door derden wordt gemaakt en/of gebruikt.

Stichting Kunstmoment Diepenheim kan haar privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website van Kunstmoment Diepenheim zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Stichting Kunstmoment Diepenheim raadt dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

7 oktober 2018

 

Stichting Kunstmoment Diepenheim

Haaksbergerstraat 5a

7478 AV  Diepenheim

 

www.kunstmomentdiepenheim.nl

info@kunstmomentdiepenheim.nl