Stichting Kunstmoment Diepenheim is een vrijwilligers-organisatie en bestaat uit: 

 

- Bestuur

- Kunstcommissie

- PR-commissie

- Technische commissie

- Evenementencommissie

 

De Kunstcommissie bepaalt elk jaar opnieuw - samen met de locatiehouders - welke kunstenaars deelnemen aan het evenement.

De PR-commissie zorgt in de aanloop naar het evenement voor publiciteit en aandacht en het maken van de catalogus.

De Technische commissie zorgt ervoor dat kort voor het evenement alle kunstwerken worden geplaatst, de bewegwijzering in orde wordt gemaakt en diverse hand- en spandiensten worden verricht.

De Evenementencommissie zorgt ervoor dat tijdens het evenement alle georganiseerde activiteiten volgens plan verlopen. 

 

De organisatie is te bereiken via:
info@kunstmomentdiepenheim.nl

Bestuur

- Edward Oskam (voorzitter)

- Henny Eggels (secretaris)

- Benno de Graaf (penningmeester)

- Anton ter Braak

- Diede Perrier

Kunstcommissie

- Sjoerd de Boer (voorzitter)

- Deffry van Campen

- Karin Hodes

- Mara ter Kuile

- Frederik Lotte

- Ien Perrier

- Jan Perrier

PR-commissie

- Mar de Bruyn

- Josje Ligtenbarg

- Renée Meijerink

- Joke Reijken

- Guido Zwart

Evenementencommissie

- Dibert Ketting

- Gerrit Koele

- Hella Markink

- Herrie Wevers

- Ingeborg Wind

Technische commissie

- Sjoerd de Boer

- Anton ter Braak

- Wim Klein

- Nico Nijkamp

- Willem Teger

Kunst - RUIL - Moment

- Sjoerd de Boer

- Rina van der Eerden

Wanneer u informatie op deze website ziet, waarvan u denkt of weet dat het niet juist is, willen wij u vragen ons daarvan op de hoogte te stellen. De Stichting Kunstmoment Diepenheim heeft deze website met zorgvuldigheid opgesteld en zorgt er zo goed mogelijk voor om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren.